Referenties

invitel heeft haar klanten onderverdeeld in een 6-tal kernsectoren.

Voor uw beeldvorming vindt u hier een aantal referentie projecten die door de medewerkers van invitel recent succesvol binnen de verschillende kernsectoren zijn uitgevoerd.

Referenties waterschappen

Een waterschap (ook hoogheemraadschap genoemd) is een bestuursniveau dat de waterhuishouding binnen haar eigen beheersgebied controleert en regelt. Lees meer »

Referenties gemeenten

Een gemeente is de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse staatsbestel. Door de vele fusies tussen gemeenten is het aantal gemeenten de laatste jaren behoorlijk afgenomen. Lees meer »

Referenties onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid. De groei zal de komende jaren stabiliseren en waarschijnlijk zelfs dalen, met als oorzaak de sinds 2000 in gang gezette geboortedaling. Lees meer »

Referenties zorg

Telecommunicatie is van cruciaal belang binnen de zorgsector. Er worden over het algemeen hoge eisen gesteld aan bereikbaarheid van zorgmedewerkers en aan de beschikbaarheid van voorzieningen. Lees meer »

Referenties media

Het Nederlandse medialandschap is uniek in Europa. Dit omdat het de unieke sociale, politieke en economische geschiedenis van het land reflecteert. Lees meer »

Referenties overige

Niet alleen organisaties in haar kernsectoren worden door invitel ondersteund. Ook aan profit en non-profit organisaties uit andere sectoren biedt invitel passende ondersteuning bij het oplossen van voorliggende telecomvraagstukken. Lees meer »

Referenties
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Gemeente Tynaarlo
Tynaarlo is een jonge gemeente, in de kop van Drenthe. Met Groningen …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.